10-05-10

Kandidaten Open VLD West-Vlaanderen Kamer voor verkiezingen van 13 juni 2010

Hieronder kun je een beknopt overzicht vinden van alle kandidaten op de Vlaamse kieslijst voor Open VLD West-Vlaanderen.

16:23 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kandidaten, open vld west-vlaanderen kamer, verkiezingen, 13 juni 2010 |  Facebook |

1e plaats: Vincent Van Quickenborne - Kortrijk

Van QuickenborneVincent Van Quickenborne (35) houdt het graag eenvoudig. Zeg daarom "Q". "Senator Q" stapte 10 jaar geleden in de nationale politiek. Hij was toen 25 jaar en daarmee de jongste senator. Als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft hij België omgevormd tot het derde makkelijkste land ter wereld om een ondernemingop te starten.

Vandaag is hij minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Hij wil de ondernemingszin van iedereen aanwakkeren en de bureauratie verder afbouwen.

Politieke loopbaan

- Senator (1999-2003)
- Gemeenteraadslid in Kortrijk (2001- )
- Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister (2003-2007)
- Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen (2008- )

Opleiding: Licentiaat in de rechten (KUL 1996)

Geboortedatum: 01 augustus 1973

Website: www.quickonomie.be

tel: 056/533440

Adres: Hendrik Consciencestraat 1, 8500 Kortrijk

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

15:23 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vincent van quickenborne, kortrijk |  Facebook |

2e plaats: Sabien Lahaye-Battheu - Poperinge

Sabien BattheuAls Poperingenaar is het altijd mijn betrachting geweest om Poperinge, en ruimer gezien de Westhoek, dichter bij Brussel te brengen, en omgekeerd. Door het organiseren van bezoeken aan het federaal Parlement konden bijna 1000 Westhoekers tijdens mijn eerste legislatuur al kennismaken met de Kamer en de Senaat. In deze tweede legislatuur bewandel ik verder deze ingeslagen weg en worden deze bezoeken nog opgedreven.

Als vertegenwoordiger van het volk, van u, is het ook mijn taak om bij de bevoegde kabinetten tussen te komen in lokale dossiers, maar ook in federale dossiers die ons finaal allemaal raken. Als advocaat zal ik verder ijveren voor o.a. meer efficiëntie en productiviteit binnen justitie, en dit op basis van de werklastmeting. Er is nood aan een hervorming van de procedure vereffening / verdeling na een echtscheiding. Ook de objectivering van de onderhoudsgelden voor kinderen moet op de agenda komen. Het in het leven roepen van een familierechtbank is mijns inziens onontbeerlijk geworden, en ook aan de modernisering van het erfrecht wil ik mijn steentje bijdragen.

Politieke loopbaan

- OCMW-voorzitter Poperinge (2001-2003)
- Provincieraadslid (2001-2003)
- Federaal volksvertegenwoordiger Open Vld (2003- )
- Gemeenteraadslid en fractieleider Open Vld in Poperinge (2006- )

Opleiding: Faculteit rechtsgeleerdheid (1990)

Geboortedatum: 05 augustus 1967

Website: www.sabien-lahaye-battheu.be

tel: 057/337778

Adres: Casselstraat 252, Poperinge

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

15:21 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: poperinge, sabien lahaye-battheu |  Facebook |

3e plaats: Sofie Staelraeve - Waregem

Sofie StaelraeveWie is Sofie Staelraeve? Sofie Staelraeve is in ieder geval een vrouw met vele kanten, gebeten door de politieke microbe, maar ook met oog voor andere leuke dingen in het leven. Politiek is een microbe, geen kwalijke infectie.

Politieke Loopbaan

- Secretaris LVSV-Gent (1996-1998)
- Secreatis VLD Kuurne (1996-1998)
- Voorzitter VLD kuurne (2001-2008)
- Ondervoorzitter Jong VLD Nationaal (2003-2004)
- Secretaris-generaal Vld Nationaal (2004-2008)
- Lid regionaal en provinciaal bestuur Vld West-Vlaanderen (2004- )
- Gemeenteraadslid Kuurne (2007- )
- Schepen voor toerisme en vollksgezondheid (2007- )
- OCMW-voorzitter (2007- )
- Federaal Volksvertegenwoordiger (2008- )

Opleiding: Licentiate Politieke en Sociale Wetenschappen (1993-1998) Universiteit Gent; Doctor in de Politieke Wetenschappen (2007) Universiteit Gent

Geboortedatum: 14 oktober 1975

Website: www.sofiestaelraeve.be

Adres: Harelbeeksestraat 22, Kuurne

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

15:19 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sofie staelraeve, waregem |  Facebook |

4e plaats: Pieter Callens - Ardooie

Pieter Callens

15:06 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ardooie, pieter callens |  Facebook |

5e plaats: Stéphanie Anseeuw - Koksijde

Sinds haar geboorte in 1977 woon ze in de garnaalgemeente Oostduinkerke. Ze is de dochter van Roger Anseeuw en Ginette Bille, uitbaters van het restaurant Beukenhof.

Toen ze naar de "grote school" mocht, koos ze voor het College te Veurne en volgde ze er de opleiding economie-moderne talen .Stéphanie was toen leidster bij de scouts van Oostduinkerke.

Andersvalide

In 1991 kwam ze ongelukkig ten val met haar paard, waardoor ze nu aan een rolstoel gekluisterd zit. Plezant is anders, maar als jonge snaak aanziet zij het als haar plicht om met deze handicap te leven, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Eénmaal in het "beroepsleven" merkte ze pas hoeveel beperkingen ze heeft. Hoeveel méér tijd het vraagt om haar klaar te maken, te verplaatsen, op te ruimen, boodschappen te doen,...

Studies

Te Gent, waar ze op kot zat volgde ze er de opleiding vastgoedbeheer.

In de politiek

Sinds 1998 is ze actief lid van Jong-VLD Groot-Koksijde. In 2000 kreeg Jong-VLD van Burgemeester Marc Vanden Bussche de kans om kandidaten naar voor te schuiven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met vier waagden we onze kans. In 2000 nam ze dan ook voor de eerste maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tot haar grote verbazing werd ze verkozen : 1.199 voorkeurstemmen door +/- 15.000 kiesgerechtigden.

Ze werd prompt een schepen-ambt aangeboden, maar koos doelbewust voor het OCMW. Want daar kan ze de mensen écht helpen. Dit resultaat kwam er natuurlijk niet zomaar. We werden volop gesteund door het enthousiaste Jong-VLD team van Koksijde.

Politiek & passie

Op 2 april 2001 werd ze benoemd als voorzitter van het OCMW van Koksijde. Meteen was ze de jongste voorzitter van het land.

Na het behalen van haar diploma ( in juni 2001 ) stortte ze haar op alle documentatie, wetgeving en informatie die ze steeds had verzameld.

De weg naar de Senaat

Bij de federale verkiezingen van 13 juni 2003 was ze 3de opvolgster op de VLD-lijst in West-Vlaanderen. Daar behaalde ze meer dan 20.000 stemmen maar greep juist naars een zitje in de Senaat. Na de verkiezingen van 18 mei 2004 voor het Vlaamse Parlement nam ze het zitje in van Jean-Marie Dedecker die verhuisde naar het Vlaamse Parlement. Op 8 juli 2004 legde ze de eed af in de Senaat.

14:59 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stephanie anseeuw - koksijde |  Facebook |

6e plaats: Wout Maddens - Kortrijk

Wout Maddens2
Wie de afgelopen maanden in Kortrijk kwam, zal  gezien hebben dat er veel aan het veranderen is. Als eerste schepen van de stad en open Vld-schepen van stedenbouw, stadsplanning en ruimtelijke ordening is Wout Maddens vanop de eerste rij betrokken bij de grote gedaanteverwisseling die Kortrijk ondergaat.

Waarom ben ik kandidaat op 13 juni?

Vanaf 14 juni moet er ook in ons land veel veranderen. Met zijn allen moeten we een nieuwe start nemen. Daaraan wil ik meewerken. Daarom vraag ik een serieuze stem. Een stem die denkt aan de volgende generaties, die werken beloont maar ook  zorgt voor wie het echt nodig heeft. Serieus stemmen is  beseffen dat de welvaart niet vanzelf komt. De beste slogan vind ik nog steeds “niet u maar de staat leeft boven zijn stand”.

Een nieuwe start voor België

Een nieuwe start voor de economie

Een nieuwe start voor onze samenleving

Een nieuwe start voor de politiek

Wout Maddens

Schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening van stad Kortrijk

Geboren te Menen op 1 september 1960

Gehuwd met Ann Bens, vader van Gerald, Edward, Helena en Elisabeth

Contact

Grote Markt Kortrijk

GSM 0474 92 22 82

wout.maddens@kortrijk.be

14:49 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: wout maddens, kortrijk |  Facebook |

7e plaats: Isabelle Goeminne - Knokke-Heist

Isabelle GoeminnePolitieke loopbaan

Gemeenteraadslid Knokke-Heist

Beroep: Dierenarts

Geboortedatum: 25 december 1973

Adres: Natiënlaan 34,Knokke-Heist

 

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

14:47 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: isabelle goeminne, knokke-heist |  Facebook |

8e plaats: Annelies Carron - Roeselare

Annelies_Carron2Het Roeselaars bestuur van Open Vld stelt voor: Annelies Carron is verfrissend, trouw en oprecht blauw! Verfrissend omdat ze een nieuwe generatie voorstelt, in Roeselare en nationaal. Trouw aan de partij: ze is opgegroeid in een liberaal nest en toonde van jongsaf een gezonde interesse in politiek. Op 21-jarige leeftijd werd ze verkozen als gemeenteraadslid. Trouw aan de mens: eerlijkheid is een waarde die voor haar heel belangrijk is, ook in de politiek. Trouw aan haar idealen: ze is ambitieus en vecht voor haar eigen visie! Maar bovenal is ze echt oprecht blauw: als liberaal gelooft ze in de mens en zijn mogelijkheden en vindt ze dat ieder individu gelijke kansen moet krijgen om zichzelf te ontplooien. Die mogelijkheden bieden we door hen economisch en sociaal weerbaarder te maken, door hen ‘ladders’ aan te reiken. Dus vooral door onderwijs, vorming en werk aan te bieden! Daarnaast moeten mensen die zich al inzetten voor de maatschappij en voor onze economie hierin gesteund worden.

Haar interesses gaan vooral naar sociale zaken: welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, jeugd,...

Politieke ervaring:

- Gemeenteraadslid Roeselare sinds januari 2007
- Bestuurslid Open Vld Roeselare
- Secretaris Jong Vld Roeselare
- Lid Open Vld Vrouwen

Beroep: orthopedagoog bij jongeren met een gedrags - en emotionele stoornis

Opleiding: licentiaat klinische psychologie (KUL)

Geboortedatum: 6 januari 1985

Adres: Boterstraat 51, Roeselare

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

14:44 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annelies carron, roeselare |  Facebook |

9e plaats: Emmily Talpe - Ieper

Emmily TalpeEmmily is de Open VLD kandidaat uit Ieper bij de verkiezingen van 7 juni. Emmily is 33 jaar en mama van een dochter, Diethe, van vier jaar.  Ze is geboren te Poperinge maar groeide op en woont in Ieper. Na haar middelbare studies trok ze richting Gent alwaar ze in 1998 afstudeerde als licentiate in de rechten.

Na een ontdekkingstocht doorheen de verzekerings- en bankwereld, kwam ze terecht bij Barroo Mees Vankemmel BVBA, Accountants en Belastingconsulenten, te Poperinge. Na zeven jaar aldaar werkzaam als juriste, werd ze zaakvoerder van BMV Legal BVBA. Thans verleent ze haar diensten onafhankelijk als zaakvoerder van de BVBA Talpe Consult. Ze legt zich voornamelijk toe op het vennootschappenrecht en de redactie van allerhande contracten. Haar juridische vorming en ervaring met het bedrijfsleven komen goed van pas nu ze zich wenst te engageren om de belangen van de burger te verdedigen!

Vrijheid, verdraagzaamheid en respect voor het individu, daar gaat ze voor. Ze is de mening toegedaan dat het individu de spil is en dat creativiteit en ondernemingszin gestimuleerd moeten worden. Ze houdt niet van betutteling en ziet de rol van de overheid dan ook als regulerend in die zin dat ze elke burger moet beschermen zodat deze precies die individuele vrijheid ten volle kan nastreven en beleven.
Anderzijds vindt ze dat het ook de taak van de overheid is om alle mensen een menswaardig bestaan te garanderen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 eindigde ze als vierde best scorende kandidaat van op een zevende plaats en zetelt ze thans als OCMW-raadslid.
Daarnaast zetelt ze in diverse comité’s waaronder het Bijzonder Comité Sociale Dienst, het Bijzonder Comité Patrimoniumbeheer, de Beheerraad van de Vereniging Ons Tehuis, de Sociale Adviesraad, de centrumraad van het dienstencentrum de Kersekorf, het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, …)

Op 10 juni 2007 nam ze deel aan de verkiezingen voor het Federaal Parlement.
Ze stond op plaats 12 bij de effectieven op de Kamerlijst en behaalde 6459 voorkeurstemmen (waarvan 905 in het district Ieper).

Geboortedatum: 1 november 1975

website: www.emmily.be

Adres: Poperingseweg 73, Ieper

GSM: 0497/475274

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

14:40 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ieper, emmily talpe |  Facebook |

10e plaats: Marc Deprez - DIksmuide

Marc Deprez

14:38 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marc deprez, diksmuide |  Facebook |

11e plaats: Christine Eertmans - Menen

Christine Eertmans

14:34 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: menen, christine eertmans |  Facebook |

12e plaats: Tom Maes - Zedelgem

Tom MaesPolitieke loopbaan:

Na het beëindigen van zijn studies internationale politieke betrekkingen in 2005, is Tom toegetreden tot het bestuur van Open Vld Zedelgem en Jong Vld Zedelgem - Torhout. In 2006 was hij lijsttrekker voor Open Vld Zedelgem bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 2007 is hij fractieleider van Open Vld in de Zedelgemse gemeenteraad. Lid van de politieraad, zone Het Houtsche

Beroep: Kabinetsattaché en parlementair medewerker Volksvertegenwoordiger Geert Versnick

Geboortedatum: 15 juli 1980

website: www.openzone.be/tommaes

Adres: Hollevoordestraat 59, Veldegem

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

13:19 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13e plaats: Anthony Dumarey - Oudenburg

Marktstraat 22/5 
8460 Oudenburg
T 059 25 00 77 
F 059 25 05 91 
E anthony.dumarey@west-vlaanderen.be

 

13:16 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: anthony dumarey, oudenburg |  Facebook |

14e plaats: Toon Vancoillie - Kortemark

Toon Vancoillie

13:09 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toon vancoillie, kortemark |  Facebook |

15e plaats: Marleen Schillewaert – Vercruyce - De Haan

Marleen_Schillewaert-Vercruyce2
Marleen Schillewaert –  Bij de jongste verkiezingen voor het federale parlement haalde ze meer dan 7500 voorkeurstemmen. Zij staat op een bescheiden 15e plaats maar is vast van plan om er haar tanden in te zetten. Zij haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen met 1663, het grootst aantal voorkeurstemmen in De Haan en is aan haar tweede legislatuur toe als schepen. Zij kwam in het nieuws door als allereerste politica haar GSM-nummer vrij te geven op grote borden langs de invalswegen van De Haan.

In eigen gemeente zet ze zich vooral in voor een sociaal beleid voor iedereen, jong en oud. Marleen is ook bestuurslid en drijvende kracht binnen Open Vld De Haan, één van de snelst groeiende afdelingen.

Geboortedatum: 8 september 1960

Adres: Uitkerkestraat 4, De Haan (Wenduine)

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

12:57 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: marleen schillewaert vercruyce, de haan |  Facebook |

16e plaats: Bart Tommelein - Oostende

Bart TommeleinBart Tommelein startte zijn politieke loopbaan bij de Volksunie. Hij kreeg van thuis uit een Vlaamsgezinde opvoeding. Hij raakte echter zeer snel overtuigd van het liberale gedachtegoed. Omdat nationalisme en liberalisme haaks op elkaar staan, keerde Tommelein de VU dan ook definitief de rug toe. In 1992 trok hij zich enkele jaren terug uit de politiek. De lokroep van de politiek klonk echter luid. Overtuigd van de waarden van het liberalisme sloot hij zich aan bij de liberale familie en ging in 2000 aan de slag op het kabinet van toenmalig Minister-president Patrick Dewael.

Politieke loopbaan:

- Gemeenteraadslid Oostende (1988-1990)
- Gemeenteraadslid Oostende (2000-2006)
- Volksvertegenwoordiger (2003 - )
- Lid van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad
- Ondervoorzitter Beneluxraad(2005-2008)
- Voorzitter Beneluxraad(2009- )

Opleiding: Toegepaste Communicatiewetenschappen (1984)

Geboortedatum: 4 mei 1962

Website: www.tommelein.be

Adres: Stokkellaan 107, Oostende

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

12:54 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bart tommelein, oostende |  Facebook |

1e opvolger: Roland Defreyne - Gistel

Roland DefreyneDe politieke loopbaan van Roland Defreyne begon in 1989. Hij werd toen eerste schepenen van de stad Gistel. Van 1995 tot 2006 was hij burgemeester van Gistel. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2006) werd hij beloond voor het gevoerde beleid in zijn gemeente. Hij werd de populairste politicus van Gistel met 1.800 van de 8.000 Gistelse stemmen. Open VLD bleef de grootste partij met 33% van de stemmen. Niettegenstaande deze klinkende overwinning werd Open VLD uit het nieuw bestuur gesloten.

De nationale politiek is voor Roland Defreyne een uitdaging die hij met dezelfde gedrevenheid aanpakt als waarmee hij zich 18 jaar heeft ingezet voor zijn Gistel.

Opleiding: Licenciaat in de rechten; licentiaat in het notariaat

Geboortedatum: 15 oktober 1953

Adres: Moerestraat 90; Gistel

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

12:51 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roland defreyne, gistel |  Facebook |

2e opvolger: Elke Carette - Torhout

Elke CARETTE
Oostendestraat 25
8820 Torhout
Tel. 050/22.22.32
GSM 0475/399.706
email elke.carette@west-vlaanderen.be

Politiek
Provincieraadslid West-Vlaanderen
Gemeenteraadslid Torhout
Politieraadslid
Lid van het Nationaal Partijbureau
Beroep
Advocaat - balie Brugge
Kantoor : 's Gravenwinkestraat 1 te 8820 Torhout
Mijn studies
Licentiaat Rechten

12:48 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elke carette, torhout |  Facebook |

3e opvolger: Kaat De Waele - Pittem

Kaat De Waele

12:44 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kaat de waele, pittem |  Facebook |

4e opvolger: Jan De potter - Wielsbeke

Jan is eigenaar van 4 immokantoren, een drukkerij, organiseert de WakkenFeesten en is een bezige bij.

12:38 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jan de potter, wakkenfeesten, wielsbeke |  Facebook |

5e opvolger: Ward vergote - Moorslede

Wardvergote

Ward Vergote
Baron Holvoetlaan 12
8890 Dadizele
Tel. 056/503556
GSM 0475/670910
email wardvrgt@gmail.com

 

'Een nieuwe start met Ward!'

 

www.ward.be

 

12:34 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ward vergote, moorslede, dadizele |  Facebook |

6e opvolger: Pascale Baert - Tielt

Pascale Baert
Wittestraat 45
8700 Tielt
Tel. 051/43.60.55
GSM 0498/48.81.98
email pascale.baert@quickonomie.be

 

12:32 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pascal baert, tielt |  Facebook |

7e opvolger: Patrick De Klerck - Blankenberge

Patrick De KlerckDiploma's:

- licentiaat Economische Geografie, UGent (1987)
- licentiaat Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, UGent (1988)
- postuniversitair Milieurecht en Milieusanering, UGent (1989)
- getuigschrift City-marketing, KU Nijmegen (1990)
- getuigschrift management, Vlerick School (1990)

 Beroep:

- gewezen assistent, UGent (1993 - 1995)
- gewezen regio manager, Kamer van Koophandel (1995 - 1997)
- gewezen adviseur, MVG (1997 - 1999)

Politieke loopbaan:

- adviseur kabinet Dirk Van Mechelen (1999 - 2007)
- schepen Blankenberge (02-01-2007 - )
- provincieraadslid West-Vlaanderen (1994 - 2007)
- Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie West-Vlaanderen (2007- )
- vast lid Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (2007 - )
- plaatsvervangend lid Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (2007 - )
- plaatsvervangend lid Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (17-10-2007 - )

Politieke en sociale interesses:

- ruimtelijke ordening
- economie
- toerisme
- sport
- leefmilieu

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

12:27 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patrick de klerck, blankenberge, open vld west vlaanderen |  Facebook |

8E opvolger: Stephan Mourisse - Vleteren

Stephan Mourisse

12:23 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stephan mourisse, vleteren, open vld west-vlaanderen |  Facebook |

9e opvolger: MERCEDES Van VOLCEM - Brugge

Mercedes_Van_Volcem2Politieke loopbaan

- Gemeenteraadslid in Brugge sedert januari 2001
- Lid van het VLD-bestuur te Brugge sedert 2000
- Secretaris van de VLD vrouwen nationaal
- Kandidaat voor het Federaal Parlement (kamer) anno 2003 op de tiende plaats met 8461 stemmen
- Kandidaat voor het Vlaams Parlement anno 2004 op de vierde plaats met 10673 stemmen
- Lijsttrekker vld Brugge gemeenteraadsverkiezingen 2006
- Schepen van de stad Brugge sedert 02/01/2007

Professionele loopbaan: advocaat aan de balie van Brugge

 - stage bij meester Dufait te Brugge (1994-1997)
- part-time medewerker bij advocatenkantoor Van Elslander & Ronse (1997-1998)
- volledig zelfstandig advocaat (associatie met de heer Francis Missault)(1998- )
- associatie BVBA Missault & Van Volcem Advocatenkantoor, (2001-2007)

Opleiding: Licenciaat in de Rechten (RUG)

Geboortedatum: 29 december 1971

Website: www.mercedesvanvolcem.be

Adres: Koningin Elisabethlaan 34, Brugge

Haal meer uit Uw stem! U kunt op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst!

12:21 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brugge, mercedes van volcem, open vld west-vlaanderen |  Facebook |

Meer informatie over Emmily Talpe?

Emmily TalpeBent u op zoek naar alle mogelijke informatie over Emmily Talpe? Dan moet u zeker haar blog bezoeken op www.emmily.be. Ze beschrijft er dagelijks en eigenhandig haar ervaringen tijdens de huidige campagne.

 

 

We wensen Emmily alvast alle succes!!!

West-Vlaanderen, we rekenen op jullie!

12:17 Gepost door Team Emmily Talpe '10 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emmily talpe, verkiezingen 2010, open vld west-vlaanderen |  Facebook |